Green Rock Fest Ruse 2016 се провежда с финансовата подкрепа на Община Русе, Общинска фондация "Русе - град на свободния дух" и спонсори.