River Trolls - Силистра (България)

Ръководител на групата е дългогодишният приятел на фестивала Иван Неделчев. Участвали са в July Morning - Тутракан фестивала "Цвете за Гошо" - София.